CONSTRUCT

Mechanickým zabezpečením značky CONSTRUCT je možné uzamknout většinu osobních a užitkových automobilů.

Princip spočívá v uzamčení řadící páky za pomocí masivního zabezpečovacího systému. U mechanických převodovek blokuje zařazený zpětný převodový stupeň, u automatických převodovek polohu parkování. Zabezpečení je vybaveno patentovanou zámkovou technologií, která využívá originální technické řešení. Zámek je odolný proti odvrtání, rozlomení i vyhmatání planžetou. Použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Odolává tepelným, chemickým a klimatickým vlivům a jeho účinnost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných funkcích vozidla. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho překonání. Konstrukční řešení vylučuje náhodné uzamknutí systému. Po instalaci do vozidla nelze systém rozebrat.

MEDVĚD BLOK

Medvěd blok je zařízení pro ochranu vozidel před jejich užitím neoprávněnou osobou. Systém je založen na blokování řadící páky v poloze zpětného chodu u manuální převodovky nebo v poloze parking u převodovky automatické. Lze jej montovat na cca 600 typů vozidel osobních i užitkových. Medvěd Blok byl opakovaně oceněn odbornými porotami jak na specializovaných výstavách, tak i specialisty v Muzeu Policie Praha.

Aktivace zařízení

  • Kompaktní zámek řazení – typ M – aktivujete pouhým zatlačením zámkového mechanismu, bez použití klíče.
  • Závorový zámek řazení – aktivujete vložením závory do určeného otvoru.

Deaktivace zařízení

  • Kompaktní zámek řazení – typ „M“ – deaktivujete pootočením klíče. Zámkový mechanismus se nepatrně vysune a uvolní tak blokovanou řadící páku.
  • Závorový zámek řazení – deaktivujete pootočením klíče a vysunutím závory z tělesa zámku.